Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7096
Title: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý đến hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ thịt quả gấc (Momordica cochinensis Spreng)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Kim, Ánh Nguyên
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý đến khả năng chống oxy hóa của cao chiết từ thịt gấc (Momordica cochinchinesis Spreng). Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết từ thịt quả gấc trong việc bảo quản các sản phẩm thủy sản. Thịt gấc được tiền xử lý bằng acid ascorbic, sau đó được chiết bằng dung môi là ethanol 96%. Mẫu không qua xử lý acid ascorbic là mẫu đối chứng. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết được đánh giá thông qua khả năng khử gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) và tổng hàm lượng phenolic có trong cao chiết. Dầu cá hồi và dầu cá biển được bổ sung cao chiết từ thịt gấc nhằm đánh giá khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 60°C được thực hiện thông qua xác định chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy cao chiết từ thịt gấc đã xử lý acid ascorbic có hoạt tính chống oxy hóa khử gốc tự do DPPH cao hơn (IC50 = 2,29 mg/mL) so với cao chiết không xử lý acid ascorbic. Đồng thời, tổng hàm lượng phenolic của cao chiết từ thịt gấc đã qua tiền xử lý đạt giá trị 0,9 mgGAE/g cao khô, cao hơn mẫu đối chứng. Chỉ số PV và TBARS khác biệt trong suốt 12 ngày bảo quản các mẫu dầu cá biển và cá hồi ở 60°C cho thấy tiềm năng ứng dụng bảo quản các loại dầu khác nhau của cao chiết từ thịt gấc đã qua xử lý acid ascorbic.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7096
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
788.04 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.