Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7096
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý đến hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ thịt quả gấc (Momordica cochinensis Spreng)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Kim, Ánh Nguyên
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý đến khả năng chống oxy hóa của cao chiết từ thịt gấc (Momordica cochinchinesis Spreng). Từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết từ thịt quả gấc trong việc bảo quản các sản phẩm thủy sản. Thịt gấc được tiền xử lý bằng acid ascorbic, sau đó được chiết bằng dung môi là ethanol 96%. Mẫu không qua xử lý acid ascorbic là mẫu đối chứng. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết được đánh giá thông qua khả năng khử gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) và tổng hàm lượng phenolic có trong cao chiết. Dầu cá hồi và dầu cá biển được bổ sung cao chiết từ thịt gấc nhằm đánh giá khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 60°C được thực hiện thông qua xác định chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy cao chiết từ thịt gấc đã xử lý acid ascorbic có hoạt tính chống oxy hóa khử gốc tự do DPPH cao hơn (IC50 = 2,29 mg/mL) so với cao chiết không xử lý acid ascorbic. Đồng thời, tổng hàm lượng phenolic của cao chiết từ thịt gấc đã qua tiền xử lý đạt giá trị 0,9 mgGAE/g cao khô, cao hơn mẫu đối chứng. Chỉ số PV và TBARS khác biệt trong suốt 12 ngày bảo quản các mẫu dầu cá biển và cá hồi ở 60°C cho thấy tiềm năng ứng dụng bảo quản các loại dầu khác nhau của cao chiết từ thịt gấc đã qua xử lý acid ascorbic.
Mô tả: 11tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7096
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
788.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.228.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.