Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7097
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bán hàng tại các hiệu thuốc ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Lê, Ngọc Ngân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng việc làm của NVBH tại các hiệu thuốc ở TPCT. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến LLV của NVBH tại các hiệu thuốc ở TPCT. Đề xuất một số giải pháp giúp gia tăng ĐLLV cho NVBH tại các hiệu thuốc ở TPCT.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7097
ISSN: B1507846
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.