Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7099
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các trung tâm thể dục (Fitness Centers) ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Thị Cẩm Hường
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ thể dục cho khách hàng của các trung tâm thể dục ở TP. Cần Thơ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các trung tâm thể dục ở TP. Cần Thơ. Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các trung tâm thể dục ở TP. Cần Thơ.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7099
ISSN: B1507801
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.