Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/710
Title: Vài nét về hình tượng người chiến sĩ trong Mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975
Authors: Phạm, Quốc Trung
Keywords: Hình tượng người chiến sĩ
Mĩ thuật
Giai đoạn 1945 - 1975
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.83-85,92
Abstract: Hình tượng người chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã được hình thành từ đầu cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và tiếp tục được các thế hệ văn nghệ sĩ xây dựng, tô đắp, trở thành một hình tượng nghệ thuật điển hình trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam từ sau 1945. Trong mĩ thuật, thông qua cách biểu đạt hình tượng người chiến sĩ từng thời kỳ, có thể nhận biết chuyển đổi từ tâm tư, vai trò, quan niệm người cách mạng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/710
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_250.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.