Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71017
Title: Ảnh hưởng của quảng cáo trên điện thoại thông minh đến ý định mua hàng của người tiêu dùng
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiền
Keywords: Quảng cáo trên điện thoại thông minh
Giá trị quảng cáo
Thái độ
Ý định mua hàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 42 - Tr.68-80
Abstract: Trong những năm gần đây, số lượng người dừng điện thoại thông minh đã tăng lên đáng kể. Điều này đã làm thay đổi cách thức người tiêu dùng tương tác với các thương hiệu, mức độ tương tác thông các qua quảng cáo trên điện thoại thông minh ngày càng tăng lên. Do đó, cần phải hiểu được yếu tố nào quan trọng đối với người tiêu dùng khi xem một quảng cáo trên điện thoại thông minh và những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến ý định mua hàng của họ. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã dựa vào mô hình quang cáo web của Ducoffe và lý thuyết hành động hợp lý để thiết kế mô hình nghiên cứu. Với mẫu nghiên cứu gồm 322 người tiêu dùng xem quảng cáo trên điện thoại thông minh, các giả thuyết được kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả cho thấy, tính giải trí, thông tin, độ tin cậy, sự ưu đãi, cá nhân hóa và sự khó chịu là những yếu tố giải thích giá trị của quảng cáo, thái độ và ý định mua hàng. Nghiên cứu đã hỗ trợ các nhà quảng cáo và tiếp thị trong việc hiểu được một quảng cáo trên điện thoại thông minh được thiết kế như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71017
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.