Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71046
Nhan đề: Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức về hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực
Tác giả: Dương, Văn Quý
Từ khoá: Xử lý kỷ luật cán bộ
Công chức về hành vi kê khai tài sản
Thu nhập không trung thực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.15-17
Tóm tắt: Bài viết; Trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức; Trách nhiệm kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm về hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; đánh giá và góp ý quy định có liên quan trong Dự thảo Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71046
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.