Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7119
Title: Cấu trúc và các biểu tượng trang trí nhà ở truyền thống của người Jawa ở Indonesia
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Indonesia
Người Jawa
Kiến trúc nhà
Biểu tượng trang trí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.43-49
Abstract: Đối với người Jawa ở Indonesia, nhà ở có rất nhiều loại, trong đó nhà Joglo (rumahJoglo – tiếng Indonesia) là nhà ở truyền thống. Nhà ở có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của người Jawa. Vì vậy, để xây dựng được một ngôi nhà ở, họ thường thực hiện những phong tục và nghi lễ xây dựng nhà rất cẩn thận thông qua các đoạn như chọn gỗ, chọn đất, chọn thời gian v.v… Trong quá trình xây dựng, để có một ngôi nhà theo ý muốn, người Jawa không thể bỏ qua việc trang trí các biểu tượng trong ngôi nhà của mình. Bài viết tập trung tìm hiểu về cấu trúc và biểu tượng trang nhà ở truyền thống của người Jawa ở Indonesia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7119
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_424.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.