Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71237
Title: Nghiên cứu sử dụng xơ da thuộc phế liệu để chế tạo vật liệu composite nền nhựa polyester không no
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Phạm, Thị Hồng Phượng
Keywords: Composite xơ da
Xơ da thuộc
Sợi thủy tinh
Mùn cưa
Polyester không no
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 43B - Tr.122-132
Abstract: Nghiên cứu này trình bày các kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch polyester không no (UPE), hàm lượng chất đóng rắn methyl ethyl ketone peroxide (MEKP), hàm lượng xơ da, tỷ lệ khối lượng phối trộn xơ da với sợi thủy tinh và mùn cưa trong cốt gia cường đến thời gian đóng rắn, độ bền cơ học, sự phân bố các pha và màu sắc của vật liệu composite thu được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71237
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.