Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7129
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Sài gòn – chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Diệu Hiền
Nguyễn, Mạc Quyết Thắng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của ngân hàng.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7129
ISSN: C1600173
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.