Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/712
Title: Quá trình tiếp nhận kịch Liên Xô ở Việt Nam
Authors: Tất, Thắng
Keywords: Kịch
Liên Xô
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.29-35
Abstract: Sự tiếp nhận sân khấu nước ngoài, dù là nước nào, Liên Xô hay Trung Quốc, Pháp hay Đức... thường được thực hiện ở hai khâu chủ yếu: trước hết là khâu dịch thuật, in ấn các vở kịch (piécc) với tư cách là những tác phẩm thi ca (văn học) để người ta đọc; rồi sau đó thứ đến là công việc dàn dựng các vở kịch đó, sân khấu hóa chúng thành các vở diễn (spectacle) cho người xem. Kịch Liên Xô được dựng và diễn đầu tiên trên sân khấu Việt Nam là vở Chuyến xe tự do của U. Lieninsky với các diễn viên Thế Lữ, Nguyễn Tuân và Trúc Quỳnh, diễn tại Hội nghị chinh huấn (1952) của văn nghệ sĩ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/712
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_361.79 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.