Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7130
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Quang
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Lý, Thị Ngọc Tuyền
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Quang. Từ đó tiến hành đánh giá hiệu quả công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty.
Mô tả: 100 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7130
ISSN: B1501994
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.