Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7132
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ của khách du lịch nội địa
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Ngô, Trung Tín
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ của du khách nội địa, từ đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc hoạch định những chiến lược kinh doanh hiệu quả, phát triển các dịch vụ du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nội địa.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7132
ISSN: B1507715
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.