Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7135
Nhan đề: Kế toán các khoản thuế phải nộp Nhà nước tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kiên Giang
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Ngô, Thị Liễu
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán thuế tại Công ty CP TMDV Kiên Giang. Nhằm nắm được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình luân chuyển chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế tại công ty. Từ đó phát hiện những sai sót của kế toán các khoản thuế phải nộp Nhà nước của Công ty.
Mô tả: 297 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7135
ISSN: C1600035
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.