Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7138
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long trong giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018 từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7138
ISSN: B1502386
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.