Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Đính
dc.date.accessioned2018-04-18T03:21:06Z-
dc.date.available2018-04-18T03:21:06Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0866-7349
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/713-
dc.description.abstractM.Gorky có mặt ở đất nước chúng ta khá sớm, từ những năm 20 của thế kỷ trước. Và đến đây, nhà văn - chiến sĩ đó tham gia ngay vào sinh hoạt xã hội - chính trị, tham gia ngay vào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta lúc bấy giờ. Theo hồi ký của Trần Bảo, một vị lão thành cách mạng, ngay từ những năm đầu của thể kỷ 30, trong lao tù, nhiều chiến sĩ cách mạng đã dùng tiểu thuyết Người mẹ làm tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng ý chí quật cường.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesLý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.3-8
dc.subjectMaksim Gorkyvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleMaksim Gorky ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_399.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.