Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/714
Title: Sự tường giải văn học Nga sau Cách mạng Tháng Mười 1917 trong nhà trường Việt Nam: vấn đề và triển vọng
Authors: Phạm, Gia Lâm
Tạ, Hoàng Minh
Keywords: Văn học Nga
Cách mạng Tháng Mười
Nhà trường Việt Nam
Vấn đề
Triển vọng
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.72-79
Abstract: Đã tròn 100 năm kể từ khi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ sự kiện lớn nhất trong thế kỷ XX, quyết định xu hướng phát triển của nước Nga và có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử toàn thế giới. Trên bình diện quốc tế Cách mạng Tháng Mười cũng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và có tác động đến sự phát triển ý thức dân tộc, khơi dậy phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc ở nhiều nước dẫn đến sự ra đời của hàng chục nhà nước dân chủ nhân dân mới, trong đó có nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/714
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_367.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.