Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7140
Title: Thuốc chống lo âu
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Thuốc chống lo âu
Thuốc an thần
Thuốc chống trầm cảm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 598 .- Tr.06-07
Abstract: Lo âu là một trạng thái cảm xúc, người bệnh luôn nghỉ là có một mối nguy hiểm sắp xảy ra, bồn chồn chờ đợi, cảm giác mất bình tĩnh, sợ mình hoàn toàn bất lực trước mối nguy hiểm đó. Có ba loại thuốc được chỉnh định trong chống lo âu: thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc chẹn beta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7140
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.