Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7141
Title: Những lưu ý khi sử dụng thuốc hóa trị liệu
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Người bệnh
Thuốc hóa trị liệu
Lưu ý khi sử dụng thuốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 598 .- Tr.08
Abstract: Thuốc hóa trị liệu có độc tính cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và nguy cơ gây phơi nhiễm cho nhân viên y tế. Vì vậy, người bệnh và các nhân viên y tế cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa an toàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7141
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_778.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.