Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7146
Title: Cà phê & sức khỏe
Authors: Huỳnh, Trà Kiệu
Keywords: Cà phê
Sức khỏe
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 598 .- Tr.12-13
Abstract: Cũng như trà, cà phê là thức uống truyền thống được nhiều người trên thế giới sử dụng. Rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về tác dụng của cà phê trên sức khỏe. Tuy nhiên, ngoài một số tài liệu thổi phồng quá mức những lợi ích trên sức khỏe của cà phê, có thể do ảnh hưởng của tiếp thị, các tài liệu nghiên cứu khoa học nghiêm túc vẫn còn có những ý kiến khác nhau về tác dụng có lợi cũng như bất lợi của cà phê trên sức khỏe.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7146
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.