Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7163
Title: Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ Logistics tại cảng Hoàng Diệu – Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Phạm, Minh Hoàng
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại cảng Hoàng Diệu – Cần Thơ để tìm hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của Cảng, đồng thời xác định nguyên nhân và hạn chế trong các hoạt động tại cảng. Từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao và phát triển dịch vụ logistics cho doanh nghiệp này trong thời gian tới.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7163
ISSN: B1507885
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.