Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7165
Title: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cây húng lủi (Mentha crispa L.)
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Thanh Nhi
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxi hóa của cao chiết cây húng lủi (Menthe crispa). Đề tài được thực hiện thông qua 2 thí nghiệm: (i) Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng 100oC trong 3 giờ và ngâm trong ethanol 96% trong 24 giờ thông qua khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng hàm lượng hợp chất phenolic có trong dịch chiết, (ii) Khảo sát khả năng chống oxy hóa của dịch chiết khi bổ sung vào dầu cá hồi và dầu cá biển ở nhiệt độ 60oC thông qua chỉ số peroxide và Tbars. Kết quả cho thấy dịch chiết được thu được từ dung môi chiết là nước nóng 100oC với giá trị nồng độ chất chống oxy hóa mà hoạt tính đạt được 50% (IC50 = 24,1 µg/mL) cao hơn so với dịch chiết bằng dung môi ethanol 96%, tổng hàm lượng phenolic của dịch chiết bằng nước nóng 100oC cao hơn (60,9 mgGAE/g). Cao chiết thu được từ dung môi nước nóng 100°C có thể sử dụng trong bảo quản dầu cá biển và dầu cá hồi thông qua sự khác biệt về hàm lượng PV trong mẫu dầu trong quá trình bảo quản. Những kết quả thu được trong nghiên cứu này chỉ ra rằng Mentha crispa có tiềm năng để sử dụng như một tác nhân chống oxy hóa tự nhiên
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7165
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
742.07 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.