Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71696
Title: Tác động của chính sách về quyền tự chủ đến hoạt động KH&CN trong trường đại học
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Chính sách
Đại học
Khoa học và công nghệ
Tự chủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Tập. 61, Số. 04 .- Tr.61-64
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về quyền tự chủ trong các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có trường đại học), bài viết đã chỉ ra các tác động (dương tính, âm tính) của những quy định này đối với hoạt động KH&CN trong trường đại học. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ về hoạt động KH&CN trong trường đại học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71696
ISSN: 2525-2461
Appears in Collections:Vietnam journal of Science, Technology and Engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.