Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7169
Nhan đề: Ngoại giao đa phương kênh II trong Hội đồng Hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP)
Tác giả: Lại, Anh Tú
Từ khoá: CSCAP
Ngoại giao đa phương kênh II
Đa phương học thuật
Cộng đồng học giả
An ninh khu vực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.25-36
Tóm tắt: Hợp đồng Hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP) ra đời và phát triển đã tạo diễn đàn cho các học giả, nhà nghiên cứu trong khu vực thảo luận các thách thức an ninh, cung cấp phân tích, đánh giá và khuyển nghị chính sách cho các thảo luận lại kênh hoạch định chính sách (kênh I). CSAP duy trì được vai trò là diễn đàn không chính thức hàng đầu thảo luận các vấn đề an ninh khu vực do i) đặc tính đa phương về học thuật, là nơi kiến thức được chia sẻ theo hàng ngang; ii) có liên hệ chặt chẽ nhưng tương đối độc lập với hoạch định chính sách; và iii) có sự tham gia của các chủ thể phi quốc gia theo mô hình mạng lưới. CSAP là trường hợp điển hình về một dạng đa phương trong cộng đồng học giả về quan hệ quốc tế nói chung và nghiên cứu chiến lược nói riêng, có sự tham gia của hầu hết các nước ASEAN và các nước lớn trong và ngoài khu vực là Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và hàng loạt các nước lợi ích khác tại khu vực CSCAP sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa kênh học giả và kênh chính phủ trong việc phát hiện vấn đề, xây dựng chương trình nghị sự cung cấp đầu vào chính sách cho việc định hình môi trường an ninh khu vực trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7169
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_903.38 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.