Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7171
Title: Chính sách của Mỹ đối với vấn đề biển Đông
Authors: Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: Mỹ
Biển Đông
Chiến lược quyền lực biển
Tự do hàng hải
Tranh chấp chủ quyền biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.37-49
Abstract: Biển Đông không chỉ có vị trí quan trọng đối với các cường quốc hàng hải trên thế giới, mà còn là trọng điểm để các nước lớn cạnh tranh chiến lược; mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại vùng biển này. Mặc khác, biển Đông là nơi đang diễn ra nhiều tranh chấp quyết liệt về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia do quan điểm của mỗi bên khác xa nhau, chưa tìm được sự đồng thuận để tìm cách giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh chung đó, Mỹ cũng đã có chiến lược tại biển Đông và được triển khai dựa vào 5 trụ cột chính: i) luật pháp quốc tế; ii) kiềm chế, ngăn chặn; iii) khuyến khích; iv) cam kết ngoại giao và v) sử dụng ASEAN. Bài viết đi sâu phân tích và luận giải một cách có hệ thống về chính sách của Mỹ đối với vấn đề biển Đông trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi biển Đông đang có những diễn biến phức tạp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7171
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.