Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7172
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Smarphone của người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Trần, Phước Hậu
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng sử dụng smartphone của người tiêu dùng tại Việt Nam và hành vi tiêu dùng smartphone của người tiêu dùng tại Quận Ninh Kiều, TPCT. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone của người tiêu dùng ở Quận Ninh Kiều, TPCT. Đề xuất giải pháp giúp đẩy mạnh việc tiêu thụ smartphone.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7172
ISSN: B1507738
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.