Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7178
Title: “Cơ chế đặc thù”: Nhìn từ góc độ tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương
Authors: Bùi, Hoàng Ngọc
Keywords: Minh bạch
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cơ chế đặc thù
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.64-75
Abstract: Năm 2016, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện của Việt Nam đạt 15,8 tỉ USD tăng 8,97% so với cùng kỳ năm 2015, mặc dù vậy lượng vốn này phân bổ không đồng đều giữa các địa phương. Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay là hai đơn vị hành chính cấp tỉnh thành có được “cơ chế đặc thù”. Bằng phương pháp ước lượng Momen tổng quát D-GMM (Difference Generalized Method of Moments) sử dụng dữ liệu từ Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh của 7 tỉnh / thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Cần Thơ trong giai đoạn 2005 – 2015 bài viết tìm thấy bằng chứng thống kê “cơ chế đặc thù” không hỗ trợ tích cực trong việc thu hút FDI vào địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7178
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_862.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.