Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7179
Title: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột thịt đầu tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thi Ngọc Trâm
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột thịt đầu tôm sú (Penaues monodon) như loại và nồng độ acid hữu cơ ngâm nguyên liệu, nhiệt độ sấy và điều kiện bảo quản. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi ngâm nguyên liệu trong dung dịch acid acetic 0,15% với tỷ lệ 1:1 trong thời gian 2 phút giúp giảm pH cơ thịt tôm (7,84). Đồng thời duy trì được hàm lượng protein hợp lý và các đặc tính cảm quan của sản phẩm. Bột thịt đầu tôm thu được khi sấy ở 65°C có màu đỏ cam đặc trưng, hàm lượng đạm hòa tan cao (14,8%) và thời gian sấy được rút ngắn. Sản phẩm vẫn giữ được chất lượng tốt, màu sắc đẹp, tổng số vi sinh vật hiếu khí ở mức chấp nhận được sau 3 tuần bảo quản trong túi PA hút chân không ở điều kiện nhiệt độ phòng.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7179
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
881.03 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.