Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/718
Title: Vai trò của Ba-Lê Nga đối với nghệ thuật múa chuyên nghiệp Việt Nam
Authors: Ứng, Duy Thịnh
Keywords: Ba-Lê
Nghệ thuật múa
Nước Nga
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.85-87,108
Abstract: Nghệ thuật múa Nga có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nghệ thuật múa Việt Nam. Năm 2015, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam đã tổ chức một số hoạt động chuyên môn, trong đó có hội thảo khoa học với chủ đề 70 năm nghệ thuật múa Việt Nam - hình thành và phát triển. Sự khởi đầu rõ nhất và ảnh hưởng rõ nhất là vào những năm 60 của thế kỷ trước. Dấu ấn đặc biệt đó luôn gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển nghệ thuật múa Việt Nam trong các lĩnh vực: sáng tác, lý luận, biểu diễn và đào tạo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/718
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_184.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.