Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7180
Title: Tài chính tiền tệ thế giới năm 2017 và triển vọng năm 2018
Authors: Phạm, Anh Tuấn
Nguyễn, Trần Minh Trí
Keywords: Tài chính tiền tệ
Tỷ giá
Lãi suất
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.03-16
Abstract: Năm 2017, tình hình tài chính tiền tệ thế giới có nhiều diễn biến tích cực nhờ sự tăng trưởng ấn tượng trên diện rộng tại hầu khắp các nền kinh tế và khu vực trên thế giới. Những đặc điểm nổi bật bao gồm: các thị trường chứng khoán tăng điểm kỷ lục, tỷ giá giữa các đồng tiền không có biến động mạnh, lạm phát toàn cầu giữ ở mức thấp, các ngân hàng trung ương từ từ điều chỉnh chính sách về trạng thái bình thường, thị trường tiền ảo ngày càng sôi động. Mặc dù vậy, dấu hiệu tăng trưởng nóng của các tài sản tài chính trong bối cảnh tỷ lệ nợ toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng là những dấu hiệu cảnh báo rủi ro cho triển vọng khó lường của thị trường tài chính thế giới năm 2018. Nếu có thể kiểm soát thành công những rủi ro này, thị trường tài chính sẽ lại có thêm một năm yên ổn, nếu không đây sẽ là những nhân tố khởi đầu cho một gian đoạn bất ổn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7180
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.