Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7180
Nhan đề: Tài chính tiền tệ thế giới năm 2017 và triển vọng năm 2018
Tác giả: Phạm, Anh Tuấn
Nguyễn, Trần Minh Trí
Từ khoá: Tài chính tiền tệ
Tỷ giá
Lãi suất
Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.03-16
Tóm tắt: Năm 2017, tình hình tài chính tiền tệ thế giới có nhiều diễn biến tích cực nhờ sự tăng trưởng ấn tượng trên diện rộng tại hầu khắp các nền kinh tế và khu vực trên thế giới. Những đặc điểm nổi bật bao gồm: các thị trường chứng khoán tăng điểm kỷ lục, tỷ giá giữa các đồng tiền không có biến động mạnh, lạm phát toàn cầu giữ ở mức thấp, các ngân hàng trung ương từ từ điều chỉnh chính sách về trạng thái bình thường, thị trường tiền ảo ngày càng sôi động. Mặc dù vậy, dấu hiệu tăng trưởng nóng của các tài sản tài chính trong bối cảnh tỷ lệ nợ toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng là những dấu hiệu cảnh báo rủi ro cho triển vọng khó lường của thị trường tài chính thế giới năm 2018. Nếu có thể kiểm soát thành công những rủi ro này, thị trường tài chính sẽ lại có thêm một năm yên ổn, nếu không đây sẽ là những nhân tố khởi đầu cho một gian đoạn bất ổn mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7180
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.89 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.