Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7181
Title: Hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Tiều vùng sông Mê Công mở rộng
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Keywords: Hợp tác kinh tế
Trung Quốc
Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.17-28
Abstract: Trung Quốc với số dân hơn 1,3 tỷ người đã và đang đi tìm không gian sinh tồn mới cho một quốc gia đông dân cùng nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt. Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) là một trong những địa điểm lý tưởng và tiềm năng mà Trung Quốc không thể bỏ qua, bởi đây được xem là khu vực không chỉ có vị trí địa lý chiến lược quan trọng mà còn là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và cũng là vựa lúa lớn của khu vực Đông Nam Á. Trong những năm qua, với việc xác định mục tiêu đúng hướng cũng như có cách tiếp cận triển khai hợp tác với các nước GMS một cách cụ thể, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hợp tác kinh tế với các nước GMS và bài viết dưới đây góp phần làm rõ các lĩnh vực hợp tác kinh tế trên, đồng thời chỉ ra được triển vọng hợp tác của Trung Quốc với các nước GMS sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7181
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_965.4 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.