Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7185
Title: Những yếu tố tác động và quyết định việc đi học của trẻ em Việt Nam
Authors: Vũ, Đức Hiếu
Keywords: Mô hình hồi quy logic đa thức
Hộ gia đình
Trẻ em
Đi học
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 02 .- Tr.60-70
Abstract: Sử dụng bộ dữ liệu Vietnam Household Living Standard Survey (Điều tra tiêu chuẩn mức sống của các hộ gia đình Việt Nam – VHLSS) trong các năm 2010; 2012 và 2014 với 2.268 quan sát và kết cấu dữ liệu mảng (dạng Panel Data). Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logic đa thức với biến phụ thuộc dạng danh mục (chưa từng được đi học, đã từng đi học nhưng hiện tại bỏ học và hiện đang đi học) và các biến độc lập thể hiện đặc trưng của một đứa trẻ cùng các biến độc lập thể hiện đặc trưng của hộ gia đình để phân tích, chỉ ra những yếu tố tác động và quyết định tới việc đi học của trẻ em Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện việc đi học của trẻ em ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7185
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_764.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.