Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7187
Title: Một số vấn đề về chứng cứ, chứng minh trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn áp dụng
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Chứng cứ
Chứng minh
Bộ luật Tố tụng dân sự
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 11 .- Tr.07-10
Abstract: Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7187
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.