Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Hồng Dung-
dc.contributor.authorDanh, Phạm Mỹ Duyên-
dc.date.accessioned2019-02-28T03:18:27Z-
dc.date.available2019-02-28T03:18:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4875-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189-
dc.description.abstractPháp luật Việt Nam hiện hành không cấm các giao dịch giữa công ty và người quản lý công ty, nhưng vẫn có những quy định để kiểm soát các giao dịch này, bao gồm các quy định đòi hỏi sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của công ty (Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông) và công bố thông tin về các giao dịch có nguy cơ tư lợi giữa công ty và người quản lý công ty.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tòa án Nhân dân;Số 11 .- Tr.14-18-
dc.subjectKiểm soát giao dịchvi_VN
dc.subjectCông tyvi_VN
dc.subjectNgười quản lývi_VN
dc.subjectPháp luật Việt Namvi_VN
dc.titleKiểm soát giao dịch giữa công ty và người quản lý trong công ty đại chúng theo quy định pháp luật Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.59


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.