Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/719
Title: Ảnh hưởng của điện ảnh Xô-Viết đối với những người làm phim Việt Nam
Authors: Đặng, Nhật Minh
Keywords: Điện ảnh
Người làm phim
Xô-Viết
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.93-95
Abstract: Sau chiến dịch biên giới 1950, tại An toàn khu Việt Bắc, những người làm điện ảnh Việt Nam đã được tiếp xúc với phim ảnh Xô-Viết gọi chung là phim Liên Xô. Những bộ phim Liên Xô đầu tiên được chiếu tại căn cứ địa Việt Bắc phục vụ cho các hội nghị, các cuộc chinh huấn là các phim: Sư trưởng Chapayev, Anh hùng Mastrosov, Tỉnh ủy bí mật... nói về cuộc chiến đấu của Hồng quân trong cuộc nội chiến với bọn bạch vệ. Ngày ấy, hoạt động chính của những người làm điện ảnh Việt nam, ngoài quay một số phim tài liệu, chủ yếu là hoạt động chiếu phim. Ngày 15.3.1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam tiền thân của điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/719
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_118.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.