Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71901
Title: Phân tích các nhân tố thu hút khách du lịch nội địa đến với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
Authors: Nguyễn Thị Huỳnh, Phượng
Nguyễn Như, Ý
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 29-Dec-2021
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch, khả năng thu hút khách du lịch của một điểm đến. Tiềm năng du lịch tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Đánh giá các nhân tố thu hút khách du lịch nội địa đến Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Định hướng và giải pháp tăng cường khả năng thu hút khách du lịch nội địa đến với điểm du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71901
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.