Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71902
Title: Đánh giá nhân tố thu hút khách du lịch nội địa đến với điểm du lịch chùa Dơi, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn Thị Huỳnh, Phượng
Nguyễn Thị Như, Ý
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 29-Dec-2021
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch, điểm đến du lịch. tiềm năng du lịch tại chùa Dơi. đánh giá các nhân tố thu hút khách du lịch nội địa đến chùa Dơi. định hướng và giải pháp tăng cường khả năng thu hút khách du lịch nội địa đến với điểm du lịch chùa Dơi- tỉnh Sóc Trăng
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71902
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.