Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71940
Title: Cơ hội và thách thức phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế Đông – Tây tại Việt Nam
Authors: Trần, Thế Tuân
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Cơ hội
Dịch vụ logistics
Hành lang kinh tế Đông Tây
Thách thức
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.36-44
Abstract: Hành lang kinh tế Đông - Tây (East West Economic Corridor- EWEC) nằm trong mạng lưới các hành lang kinh tế trong Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) được thiết lập nhằm thúc đẩy sự phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn nước là Lào, Myanmar, Thới Lan và Việt Nam. Tại Việt Nam, hành lang kinh tế Đông – Tây bắt đầu từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị chạy dọc theo quốc lộ 9, kết nối với Quốc lộ 1A ở thành phố Đông Hà, qua Thừa Thiên Huế vào đến Đà Nẵng. Bài viết tập trung giới thiệu về hành lang kinh tế Đông -Tây, thực trạng hoạt động logtstics, phân tích cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế Đông - Tây tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71940
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.