Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71940
Nhan đề: Cơ hội và thách thức phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế Đông – Tây tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thế Tuân
Nguyễn, Thị Dung
Từ khoá: Cơ hội
Dịch vụ logistics
Hành lang kinh tế Đông Tây
Thách thức
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.36-44
Tóm tắt: Hành lang kinh tế Đông - Tây (East West Economic Corridor- EWEC) nằm trong mạng lưới các hành lang kinh tế trong Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) được thiết lập nhằm thúc đẩy sự phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn nước là Lào, Myanmar, Thới Lan và Việt Nam. Tại Việt Nam, hành lang kinh tế Đông – Tây bắt đầu từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị chạy dọc theo quốc lộ 9, kết nối với Quốc lộ 1A ở thành phố Đông Hà, qua Thừa Thiên Huế vào đến Đà Nẵng. Bài viết tập trung giới thiệu về hành lang kinh tế Đông -Tây, thực trạng hoạt động logtstics, phân tích cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ logistics trên hành lang kinh tế Đông - Tây tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71940
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.