Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71946
Title: Ứng xử của Philippines với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông thời kỳ Tổng thống Rodrigo Duterte
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Quan hệ Trung Quốc - Philippines
Philippines
Trung Quốc
Tổng thống Duterte
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 08 .- Tr.03-13
Abstract: Bài viết phân tích cách ứng xử của Phiippines đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Duterte. Theo đó, bài viết tập trung vào sự điều chỉnh cách tiếp cận của Phiipnpines đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông; đồng thời làm rõ sự “thiếu thống nhất" của nội bộ Philippines trong cách phản ứng với Trung Quốc trong vấn đề Biến Đông. Bài viết chỉ ra rằng, trước những hành động ngày cùng cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông, chính phủ Philippines dưới sự cầm quyền của Tổng thống Duterte (lên nắm quyền vào năm 2016) đã thể hiện thái độ mềm mỏng hơn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, rõ ràng là chính sách của ông Duterte đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71946
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.