Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72030
Title: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Cần Thơ
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Sản phẩm du lịch
Cần Thơ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 08 .- Tr.57-59
Abstract: Thời gian qua, du lịch Cần Thơ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, sản phẩm du lịch được chú trọng xây dựng, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Các tour tham quan sông nước miệt vườn, tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương đã thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Mặc dù lượng khách đến tăng nhưng thời gian lưu lại không dài do còn thiếu hoạt động đặc sắc, thiếu sản phẩm du lịch đặc thù, môi trường tự nhiên và các sản vật phục vụ du lịch chưa được quan tâm đúng mức... Để tạo sự khác biệt, 2 loại hình sản phẩm du lịch mice và du lịch sông nước mang đặc trưng riêng có thể trở thành sản phẩm chủ đạo, tạo dựng thương hiệu cho du lịch Cần Thơ trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72030
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.