Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72038
Title: Tác động của đại dịch covid-19 đến hệ thống tài chính toàn cầu
Authors: Hoàng, Thị Hồng Minh
Trần, Thị Hà
Keywords: Kinh tế thế giới
Hệ thống tài chính toàn cầu
Hệ thống tài chính quốc gia
Tác động
Đại dịch covid–19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.16-29
Abstract: Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch covid-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế và xã hội, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cuộc sống của người dân, cũng như gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình giao thương và hoạt động tài chính ngân hàng trên toàn thế giới. Với những diễn biến khó lương của tình hình dịch bệnh, hệ thống tài chính toàn cầu đã ghi nhận một số tác động mạnh mẽ lên hiệu quả vận hành của các thị trường và định chế tài chính trong thời gian qua. Bám sát thực tiễn này, nghiên cứu về các tác động của đại dịch covid-19 đến hệ thống tài chính toàn cầu sẽ đem lại những gợi mở hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong quá trình dự báo, xây dựng và triển khai các giải pháp chính sách phù hợp nhằm duy trì tính ổn định của hệ thống tài chính quốc gia và ứng phó hiệu quả với những khó khăn mà đại dịch covid-19 gây ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72038
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.