Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72091
Title: Nguồn tài chính của Mỹ và những tác động đối với tình hình tái thiết nước Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1924 – 1929)
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Lý, Thị Thu Nguyệt
Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Cộng hòa Weimar
Nguồn tài chính của Mỹ
Quan hệ Mỹ - Đức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.43-57
Abstract: Lịch sử nước Đức trong những năm 20 của thế kỉ XX là những gam màu đối lập nhau: những năm đầu là tình trạng siêu lạm phát về kinh tế, khủng hoảng gay gắt về chính trị. xã hội: những năm tiếp theo là sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Chỉ trong khoảng một thập kỉ, từ một đất nước kiệt quệ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Đức đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng đầu châu Âu, đối nội và đổi ngoại đều đạt được nhiều thành tựu. Chất xúc tác tạo ra sự chuyển biến sâu sắc và thành công của nước Đức chính là các kế hoạch về sự điều chỉnh lại vấn đề bồi thường chiến tranh mà Đức phải gánh chịu, nhờ đó đã mở ra cánh cửa cho các dòng vốn không lồ từ bên ngoài chảy vào nền kinh tế Đức. Vì vậy, trên cơ sở phân tích tình hình nước Đức sau Chiến tranh Thể giới thứ nhất, bài viết trình bày thực trạng các nguồn tài chính, đặc biệt là của Mỹ, được đưa vào Đức trong những năm 1924 – 1929 để có thể đánh giá về những tác động của nguồn vốn này với sự thành công trong quá trình tái thiết nước Đức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72091
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.