Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72110
Nhan đề: Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ukraine từ khi độc lập đến nay (1991 – 2021)
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Chính sách đối ngoại
Ukraine
Nga
Mỹ
EU
Châu Á - Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.3-18
Tóm tắt: Vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, Hội đồng tối cao (được đổi tên thành Quốc hội Ukraine hay là Verkhovna Rada từ ngày 12/9/1991) nước Cộng hòa XHCN Ukraine (SSRU) ra tuyên bố thành lập nhà nước Ukraine độc lập. Trải qua 30 năm kể từ khi tuyên bố độc lập (1991-2021), nhiều biển động bất ngờ và phức tạp xảy ra trên thế giới và khu vực đã có tác động lớn tới việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Ukraine. 30 năm qua với 6 đời Tổng thống: 3 tổng thống cố gắng duy trì quan hệ gần gũi với Nga (Kravchuk, Kuchma và Yanukovich) và 3 tổng thống duy trì quan hệ căng thẳng với Nga (Yushchenko, Poroshenko và Zelensky), đều cố gắng thi hành chính sách đối ngoại hiệu quả để phát triển đất nước và khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Bài viết sẽ trình bày và đánh giá những thay đổi trong chính sách đổi ngoại của Ukraine trong 30 năm qua.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72110
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.