Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72145
Title: Sự ra đời Chính phủ điện tử Hoa Kỳ
Authors: Phạm, Ngọc Lam Giang
Keywords: Chính phủ điện tử
Hoa Kỳ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 594 .- Tr.16-18
Abstract: Sự ra đời của Internet, công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT & TT) đã làm biến đổi sâu sắc đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Phát triển và ứng dụng CNTT&TT đã và đang là cơ sở cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân, từ cơ sở này cùng với sự điều hành Nhà nước, khái niệm Chính phủ điện tử (CPĐT) đã ra đời. Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc năm 2020, Hoa Kỳ hiện thuộc nhóm những quốc gia dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử, đứng thứ 10 thế giới về các chi số phát triển Chính phủ điện tử. Bài viết giới thiệu đến bạn đọc khái niệm Chính phủ điện tử và quá trình ra đời Chính phủ điện tử Hoa Kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72145
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.