Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7214
Nhan đề: Ảnh hưởng của cao chiết cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus) đến chất lượng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong điều kiện bảo quản lạnh
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Tú Hảo
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng của dịch chiết tần dày lá đến chất lượng của tôm thẻ nguyên con trong trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá.Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức bảo quản lạnh (i) tôm thẻ được nhúng qua dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 134 μg/mL (IC50), (ii) tôm thẻ được nhúng qua dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 293 μg/mL (IC100) và (iii) tôm thẻ được nhúng qua nước lạnh (nghiệm thức đối chứng) ngâm trong 30 phút ở 4oC với tỉ lệ tôm:dịch chiết là 1:1 sau đó đem bảo quản bằng nước đá. Thu mẫu vào các ngày 0, 4, 8, 12. Sự biến đổi chất lượng tôm được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, điểm cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, chỉ số Peroxide. Nhiệt độ và pH cũng được xác định trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy sản phẩm có thể sử dụng đến 8 ngày cho cả ba nghiệm thức. Sử dụng dịch chiết tần dày lá đã làm tăng giá trị cảm quan, tăng khả năng kháng khuẩn của sản phẩm. Ngoài ra, dịch chiết ở nồng độ 293 μg/mL đã hạn chế sự oxy hóa chất béo.
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7214
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.