Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Minh Phú-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Phố-
dc.date.accessioned2019-02-28T08:57:05Z-
dc.date.available2019-02-28T08:57:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherLV5869,5870/2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7216-
dc.description16tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi chất lượng của phi lê cá bớp xử lý bằng cao chiết cây cỏ sữa 0,06% và trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm hai nghiệm thức. Nghiệm thức 1 (NT1), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, để ráo, sau đó cho vào túi PE, bảo quản bằng nước đá, tỷ 1ệ đá:cá là 1:1. Nghiệm thức 2 (NT2), 16 miếng cá phi lê (0,8-1,2 kg) được ngâm trong dung dịch cao chiết cây cỏ sữa 0,06% trong 30 phút, để ráo sau đó cho vào túi PE, bảo quản tương tự NT1. Thu mẫu vào các ngày 1, 5, 10, và 15. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, pH, ẩm độ, khả năng giữ nước (WHC), độ đàn hồi, hàm lượng nitơ bazơ bay hơi (Total Volatile Base Nitrogen, TVB–N), Peroxide value (PV), Thiobarbituric Acid Reactive substances (TBARs), màu sắc cơ thịt, giá trị cảm quan, tổng số vi khuẩn hiếu khí (TVC). Kết quả cho thấy phi lê cá bớp xử lý với cao chiết cỏ sữa 0,06% có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Sản phẩm có thể được sử dụng đến 10 ngày cho cả hai nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectCông nghệ chế biến thủy sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia hirta L.) lên bảo quản lạnh cá bớp (Rachycentron canadum) phi lêvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.