Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/721
Nhan đề: Đọc nhật ký chiến tranh Việt Nam thấy dấu ấn của cả một nền Văn học
Tác giả: Phạm, Thành Hưng
Từ khoá: Nhật ký chiến tranh
Việt Nam
Văn học
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.99-104
Tóm tắt: Bài viết này chính là ý kiến của một số độc giả nước ngoài sau khi đọc hai cuốn nhật ký nổi tiếng của hai liệt sĩ từ cuộc chiến tranh chống Mỹ những năm 60-70 của thế kỷ trước: Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc. Điều ngạc nhiên thứ nhất đối với độc giả nước ngoài là: người lính Việt Nam ra trận có văn học đồng hành. Điều đó có nghĩa là những người lính Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc kháng chiến trường kỳ, chấp nhận gian lao và cái chết. Điều ngạc nhiên thứ hai: Hành trang văn học đó có một phần rất lớn lại là văn học nước ngoài Văn học Nga Xô-Viết.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/721
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_268.41 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.