Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7220
Title: Sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt Nam (tổng quan nghiên cứu trong nước)
Authors: Nguyễn, Đức Tuyến
Keywords: Hôn nhân
Gia đình
Giá trị gia đình
Gia đình Việt Nam
Biến đổi giá trị gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.32-40
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan, phân tích tài liệu để tìm hiểu khái niệm về giá trị, giá trị gia đình và phân tích sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số giá trị gia đình truyền thống dù có sự thay đổi nhưng vẫn được đề cao trong xã hội như các giá trị về hôn nhân, giá trị của việc có con; trong khi một số giá trị truyền thống khác lại có sự suy giảm tầm quan trọng như giá trị về sự trinh tiết, giá trị đông con; đáng chú ý là một số giá trị mới đã xuất hiện và ngày càng nhận được sự ủng hộ của xã hội như giá trị về kiểu loại hình gia đình phi truyền thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7220
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_416.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.